Tin mới

randomposts

Làm thế nào để chuẩn bị phỏng vấn xin việc?

BẠN NÊN LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ CHO BUỔI PHỎNG VẤN XIN VIỆC?

Phỏng vấn xin việc luôn là một bước để nhà tuyển dụng đánh giá tổng quát về bạn. Hãy cùng Ad tìm hiểu làm cách nào để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nhé! ^^

✔ Bổ sung từ mới: 

1. Hesitate (v)/ˈhezɪteɪt/: Do dự, lưỡng lự
2. Qualification (n) /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/: Năng lực
3. Proficiency (n)/prəˈfɪʃnsi/: Sự thành thạo
4. Salary (n) /ˈsæləri/: Lương
5. Aptitude (n)/ˈæptɪtjuːd/: Năng khiếu
6. Versatile (n) /ˈvɜːsətaɪl/: Linh hoạt
Ví dụ: I didn't hesitate for a moment about taking the job.
(Tôi đã không lưỡng lự chút nào về việc đảm nhận công việc đó.


✔ Thành ngữ, cấu trúc mới:

1. Call on somebody: Đến thăm một ai đó
Ví dụ: I need to call on my mother tonight
(Tôi cần đến thăm mẹ tôi vào tối nay)
2. Call somebody back: Gọi lại cho ai đó
Ví dụ: I called the company back but the offices were closed for the weekend
(Tôi đã gọi lại cho công ty nhưng văn phòng đã đóng cửa vào cuối tuần)

✔ Cấu trúc:

S + succeed + in + Ving.
Ví dụ: He succeeded in getting a job.
(Anh ấy đã tìm được công việc)

#britishenglishclub #123hoctienganh
Làm thế nào để chuẩn bị phỏng vấn xin việc? Reviewed by Truong Nguyen on 08:50 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.