Tin mới

randomposts

Làm thế nào để chuẩn bị phỏng vấn xin việc?

BẠN NÊN LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ CHO BUỔI PHỎNG VẤN XIN VIỆC?

Phỏng vấn xin việc luôn là một bước để nhà tuyển dụng đánh giá tổng quát về bạn. Hãy cùng Ad tìm hiểu làm cách nào để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nhé! ^^

✔ Bổ sung từ mới: 

1. Hesitate (v)/ˈhezɪteɪt/: Do dự, lưỡng lự
2. Qualification (n) /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/: Năng lực
3. Proficiency (n)/prəˈfɪʃnsi/: Sự thành thạo
4. Salary (n) /ˈsæləri/: Lương
5. Aptitude (n)/ˈæptɪtjuːd/: Năng khiếu
6. Versatile (n) /ˈvɜːsətaɪl/: Linh hoạt
Ví dụ: I didn't hesitate for a moment about taking the job.
(Tôi đã không lưỡng lự chút nào về việc đảm nhận công việc đó.


✔ Thành ngữ, cấu trúc mới:

1. Call on somebody: Đến thăm một ai đó
Ví dụ: I need to call on my mother tonight
(Tôi cần đến thăm mẹ tôi vào tối nay)
2. Call somebody back: Gọi lại cho ai đó
Ví dụ: I called the company back but the offices were closed for the weekend
(Tôi đã gọi lại cho công ty nhưng văn phòng đã đóng cửa vào cuối tuần)

✔ Cấu trúc:

S + succeed + in + Ving.
Ví dụ: He succeeded in getting a job.
(Anh ấy đã tìm được công việc)

#britishenglishclub #123hoctienganh
Làm thế nào để chuẩn bị phỏng vấn xin việc? Reviewed by Truong Nguyen on 08:50 Rating: 5

1 nhận xét:

8aan3b983y nói...

The supplier has a blackjack lower than one-third of the time. In some games, gamers can also take insurance coverage when a 10-valued card exhibits, however the supplier has an ace in the gap lower 윈윈벳 than one-tenth of the time. Blackjack games often supply a aspect guess called insurance coverage, which may be placed when the supplier's face up card is an ace. Additional aspect bets, such as "Dealer Match" which pays when the participant's playing cards match the supplier's up card, are additionally generally out there. A participant complete of 21 on the first two playing cards is a "natural" or "blackjack", and the participant wins immediately until supplier additionally has one, by which case the hand ties.

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.