Tin mới

randomposts

30 câu đặt hàng qua điện thoại và email bằng tiếng anh

Khi cần kết nối với những nhà phân phối nước ngoài, bạn sẽ phải sử dụng anh ngữ để trao đổi, đặt mua hàng hóa.Nếu điều đó làm bạn bối rối thì hãy tham khảo 30 mẫu câu đặt hàng bằng tiếng Anh cùng British English Club trong bài học dưới đây.

30 MẪU CÂU ĐẶT MUA HÀNG BẰNG TIẾNG ANH

Do you accept order by phone?
—> Các anh có nhận đặt hàng qua điện thoại không?

Yes, what would you want?
—> Vâng, ông muốn mua gì?


We’d live to place an order of following items.
—> Chúng tôi muốn mua các mặt hàng sau.

I’m interested in your cups, so I’s like to order of 500.
—> Tôi thích những cái tách của ông, tôi muốn đặt 500 cái.

Do you have the mobile phone in your TV advertisement?
—> Ông có cái điện thoại quảng cáo trên TV không?

We’d like to order 1000 boxes of toys.
—> Chúng tôi đặt 1000 thùng đồ chơi.

We will place an order of soybeans for 8000 tons.
—> Chúng tôi sẽ đặt 8000 tấn đậu nành.

100 tons of papers roll? The quality is too small.
—> 100 tấn giấy cuộn? Số lượng quá nhỏ.

We will ship the quantity of 500 pieces high-class cotton cloth, $1.5 per piece.
—> Chúng tôi sẽ giao hàng với số lượng 500 cuộn vải bông hạng nhất, mỗi cuộc trị giá 1,5 đô la.

What is your name and your address?
—> Xin ông cho tôi biết tên và địa chỉ?

How many sets of this styles do you intend to order?
—> Ông dự định đặt bao nhiêu thùng hàng loại này?

Our minimum quatity of an order for this toy is 300 boxes.
—> Đơn đặt hàng cho loại đồ chơi này tối thiểu là 300 thùng.

Shall I fill an order list?
—> Tôi điền vào danh sách đơn đặt hàng nhé?

What’s the code number of the product?
—> Mã số sản phẩm là bao nhiêu ạ?

Could you give us an indication of the quantities of each items you required?
—> Ông có thể cho chúng tôi một chỉ dẫn về số lượng mỗi loại hàng hóa mà ông yêu cầu không?

Your order is receiving our immediate attention and you can rely on us to deliver as schedule.
—> Chúng tôi đang xem xét kỹ đơn đặt hàng và ông có thể nhận hàng theo đúng kế hoạch

I’m afraid we can’t meet your demand.
—> Tôi e rằng chúng tôi không thể đáp ứng được đơn đặt hàng của ông.

I look forward to receiving your acknowledgement as early as possible.
—> Tôi mong nhận được giấy báo của ông sớm nhất có thể.

When would be a convenient time for me to call you back?
—> Khi nào thuận tiện cho tôi gọi điện lại?

We hope this will be the first of order we placed with you.
—> Chúng tôi hy vọng đơn đặt hàng đầu tiên ký kết với ông.

When will it be delivered?
—> Khi nào hàng hóa được giao?

We’ll inform you by phone call in 2 weeks.
—> Hai tuần nữa tôi sẽ thông báo cho ông biết.

Can’t you find some way to get round your manufacturers for an early delivery?
—> Ông không thể tìm cách nào đó để giao hàng sớm hơn à.

I hope you could give a special consideration for our request.
—> Chúng tôi hy vọng ông quan tâm đặc biệt đến lời đề nghị.

I think goods will reach you by the end of September.
—> Ông sẽ nhận hàng vào cuối tháng 9.

We’re your old customers, please give us some priority on supply.
—> Chúng tôi là khách hàng quen, xin ông vui lòng ưu tiên cung cấp hàng cho chúng tôi.

We would like to say that the 10% trade discount is quite safisfactoy.
—> Theo chúng tôi thì mức chiết khấu 10% là phù hợp.

Please remember that only airfreight will ensure prompt delivery.
—> Lưu ý rằng vận chuyển bằng đường hàng không mới đảm bảo giao hàng kịp thời.

We will place further orders if this one is completed to our satisfaction.
—> Chúng tôi sẽ đặt hàng nhiều hơn nữa nếu đơn hàng này được hoàn thiện làm chúng tôi hài lòng.

We are pleased to inform you that we have already made up your order and are now making arrangements for shipment to Hanoi.
—> Chúng tôi vui mừng thông báo với các ngài là chúng tôi đã thực hiện xong đơn hàng của các ngài và giờ đây đang thu xếp để giao ngay tới Hà Nội.


30 câu đặt hàng qua điện thoại và email bằng tiếng anh Reviewed by Truong Nguyen on 17:36 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.