Tin mới

randomposts

Ảnh Hưởng Của Khoảng Cách thế Hệ

ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ


Giữa người già và trẻ nhỏ luôn có một khoảng cách nhất định trong công việc, suy nghĩ và hành động. Và hầu hết mọi gia đình đều gặp phải tình trạng này. Vậy phải giải quyết điều này ra sao?

✔ Bổ sung một số từ mới liên quan:

1. Conflict (n) /ˈkɒnflɪkt/: Sự xung đột
2. Laziness (n) /ˈleɪzinəs/: Sự lười biếng, sự lười nhác
3. Teenager (n) /ˈtiːneɪdʒə(r)/: Tuổi vị thành niên
4. Untidy (adj) /ʌnˈtaɪdi/: Lôi thôi, lếch thếch
5. Technology (n) /tekˈnɒlədʒi/: Công nghệ
6. Destroy (v) /dɪˈstrɔɪ/: Phá bỏ
Ví dụ: John often comes into conflict with his boss
John thường xuyên gặp xung đột với sếp của mình


✔ Bổ sung cấu trúc mới:

To complain (to somebody) about something
Ví dụ: My mother always complains about everything I do
Mẹ tôi luôn phàn nàn về mọi thứ tôi làm
Đặt câu theo mẫu. Gợi ý:
Clothing style: phong cách ăn mặc
Spending too much time on phone: sử dụng quá nhiều thời gian vào máy điện thoại
Laziness: Sự lười nhác
Untidy room: Phòng bừa bộn
Smoking: Hút thuốc
Eating too much fast food: Ăn quá nhiều đồ ăn nhanh
Not doing exercise: Không tập thể dục

#britishenglishclub #123hoctienganh
#khoang_cach_the_he
Ảnh Hưởng Của Khoảng Cách thế Hệ Reviewed by Truong Nguyen on 08:57 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.