Tin mới

randomposts

Câu tiếng Anh thông dụng khi viết email thương mại Part 2

Hôm nay British English Club tiếp tục chia sẻ đến với các bạn phần 2 của nội dung email thương mai. Các bạn theo dõi nội dung phía dưới để học chi tiết hơn nhé.
Tiếng anh thương mại

Making a request – Đưa ra lời yêu cầu

We would appreciate it if you would … – Chúng tôi đánh giá cao nếu bạn có thể…
I would be grateful if you could … – Tôi rất cảm kích nếu bạn có thể…
Could you please send me … – Bạn có thể gửi cho tôi…
Could you possibly tell us / let us have … – Bạn có thể cho chúng tôi biết…
In addition, I would like to receive … – Ngoài ra, tôi muốn nhận được….
It would be helpful if you could send us … – Nếu bạn có thể gửi cho chúng tôi…thì thật tốt quá
Please let me know what action you propose to take. – Xin cho tôi biết phương hướng giải quyết của bạn

Offering help – Đưa ra lời giúp đỡ

Would you like us to …? – Bạn có muốn chúng tôi…?
We would be happy to … – Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được…
We are quite willing to … – Chúng tôi rất sẵn sàng…
Our company would be pleased to … – Công ty  chúng tôi rất sẵn lòng…
Câu tiếng Anh thông dụng khi viết email thương mại Part 2 Reviewed by Truong Nguyen on 09:06 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.