Tin mới

randomposts

Sử dụng điện thoại bằng Tiếng Anh

Mục này chứa các mẫu câu thường được sử dụng trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại cố định, khi gọi tổng đài hoặc khi sử dụng điện thoại di động.

GỌI VÀ TRẢ LỜI CUỘC GỌI

hello! a lô!
John speaking John nghe
it's Maria here Maria đây
could I speak to …, please? cho tôi xin gặp …
Bill Bill
speaking! tôi nghe!
who's calling? ai gọi đấy ạ?
could I ask who's calling? cho hỏi ai đang gọi đấy ạ?
where are you calling from? anh/chị đang gọi từ đâu đến?
what company are you calling from? anh/chị đang gọi từ công ty nào đến?
how do you spell that? anh/chị đánh vần từ đó thế nào?
do you know what extension he's on? anh/chị có biết ông ý ở số máy lẻ nào không?
one moment, please xin đợi một chút
hold the line, please xin vui lòng chờ máy
I'll put him on tôi sẽ nối máy với ông ý
I'll put her on tôi sẽ nối máy với bà ý
I'm sorry, he's … tôi xin lỗi, ông ý …
not available at the moment bây giờ không nghe máy được
in a meeting đang họp
I'm sorry, she's … tôi xin lỗi, bà ý …
on another call đang có điện thoại rồi
not in at the moment bây giờ không ở văn phòng


would you like to leave a message? anh/chị có muốn để lại lời nhắn không?
could you ask him to call me? anh/chị có thể nhắn ông ý gọi cho tôi được không?
could you ask her to call me? anh/chị có thể nhắn bà ý gọi cho tôi được không?
can I take your number? cho tôi xin số điện thoại của anh/chị được không?
what's your number? số điện thoại của anh/chị là gì?
could I take your name and number, please? cho tôi biết tên và số điện thoại của anh/chị được không?
I'll call back later tôi sẽ gọi lại sau
is it convenient to talk at the moment? bây giờ có tiện nói chuyện không?
can I call you back? tôi có thể gọi lại cho anh/chị sau được không?
please call back later xin vui lòng gọi lại sau
thanks for calling cảm ơn vì đã gọi
how do I get an outside line? làm sao để gọi ra số ở bên ngoài?
have you got a telephone directory? anh/chị có danh bạ điện thoại không?
can I use your phone? tôi có thể dùng điện thoại của anh/chị được không?

TRỤC TRẶC

I can't get a dialling tone tôi không nghe thấy tín hiệu gọi
the line's engaged đường dây đang bận
I can't get through at the moment bây giờ tôi không thể gọi được
I'm only getting an answering machine tôi chỉ gọi được vào máy trả lời tự động
sorry, you must have the wrong number xin lỗi, anh/chị gọi nhầm số rồi
can you hear me OK? anh/chị có nghe rõ tôi nói không?
I can't hear you very well tôi không nghe rõ lắm
it's a bad line đường dây kém quá
could you please repeat that? anh/chị có thể nhắc lại được không?
I've been cut off tôi bị mất tín hiệu rồi

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

do you know the number for …? anh/chị có biết số để gọi … không?
directory enquiries tổng đài điện thoại
international directory enquiries tổng đài điện thoại quốc tế
could you tell me the number for …? anh/chị cho tôi xin số của …
the National Gallery Trung tâm Triển lãm Quốc gia
do you know the address? anh/chị có biết địa chỉ không?
I'm afraid that number's ex-directory tôi e rằng số điện thoại đó không nằm trong danh bạ
could you tell me the dialing code for …? cho tôi hỏi mã vùng của …?
Manchester thành phố Manchester

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

my battery's about to run out máy tôi sắp hết pin rồi
I need to charge up my phone tôi cần sạc pin điện thoại
I'm about to run out of credit điện thoại tôi sắp hết tiền
sorry, I ran out of credit xin lỗi, điện thoại tôi hết tiền rồi
I can't get a signal điện thoại tôi không có sóng
I've got a very weak signal điện thoại tôi sóng rất yếu
I'll send you a text mình sẽ nhắn tin cho cậu
I'll text you later mình sẽ nhắn tin cho cậu sau
could I borrow your phone, please? mình có thể mượn điện thoại của cậu không?
I'd like a phonecard, please tôi muốn mua một thẻ nạp điện thoại

CÁC LỜI NHẮN TRẢ LỜI MẪU

Thank you for calling. Xin cảm ơn đã gọi tới.
There's no-one here to take your call at the moment. Hiện giờ không có ai trả lời điện thoại của bạn.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tín hiệu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi có thể.
Sử dụng điện thoại bằng Tiếng Anh Reviewed by Truong Nguyen on 14:42 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Phát triển bởi Phần mềm ERP

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.